Ondernemersreis
Ondernemersreis plan act
Hamburg haven

Type reizen

OnderNemersReis

Door samen met relaties op reis te gaan wordt internationaal zakendoen in de regio gestimuleerd. De handel in het zakelijke netwerk en het leggen van lokale en internationale contacten wordt bevorderd.

Een inspiratiereis biedt de deelnemers naast inspiratie & plezier ook inzichten in elkaars, verschillende, businessmodellen. Door verhalen te delen met buitenlandse ondernemers of Nederlandse ondernemers in het buitenland worden pieken en dalen besproken, uitdagingen en kansen bekeken, culturen met elkaar vergeleken. Mooie momenten om samen te leren.  

Door met elkaar op te trekken in een nieuwe omgeving ontstaan daadwerkelijk andere gesprekken dan ‘thuis’. Fietsend door een onbekende stad doe je andere indrukken op, je kijkt letterlijk anders naar de invulling van de ruimte om je heen. 

Dit gebeurt ook terwijl je met elkaar de natuur in gaat. Niet alleen om te relaxen, maar ook om samen te kijken wat de natuur voor de mens kan betekenen. Mensen zijn goed in het identificeren van uitdagingen en de natuur is expert in het creatief vinden van oplossingen. De natuur is in staat om op de meest economische manier haar doelstellingen te behalen, denk bijv. aan energie en materiaalgebruik. 

Over dergelijke thema’s tijdens een inspiratiereis met elkaar in gesprek gaan, genereert hoge netwerkwaarde en laat contacten ontstaan, versterken of verdiepen: regionaal èn internationaal.

Noaberschap, zelfs over de grenzen heen!